Navarathri CelebrationSaturday, October 01, 2016


Shri Shiva Dham Hindu Temple

460 O' Berry hoover Rd, Orlando FL 32825.

Phone: (407)3802661 Fax: 321-235-3711.

Email:info@ymcco.com  

www.shivtemple.net

Sharannavratri Mahotsavam

Program Schedule: Oct 1st- Oct 11th2016.

8.30-10.30 Am - Sri Ganpati Pooja, Punyahavachanam,

Sarva devatha avahana, Sarvatho bhadramadhala avahana,

Nava Durga Sthapana Pooja.

10.30 - 12.30 Pm- Maha Chandi Homam

5.30 - 6.00 Pm- Sri Durga Sukta Parayanam

6.30 - 7.30 Pm - Special Durga devi Pooja Durga homam

(Please call temple for sponsorship)

7.30 - 8.30 Pm - Lalitha Sahasranama, Kumkumarchana

8.30 Pm - Bhajans, Harati, Teertha, Prasadam.

Sharannavratri Special Alankaram

Day 1 Sri Durga Devi Day 7 Sri Maha Lakshmi

Day 2 Sri Bala Tripurasundari Day 8 Sri Saraswati Devi

Day 3 Sri Gayathri Day 9 Sri Gowri Devi

Day 4 Sri Annapurna Day 10 Mahisasura Mardini

Day 5 Shakambari Day 11 Katyani Durga

Day 6 Lalitha Tripura Sundari

Mata Ji Chowki

Saturday Oct 15thfrom 6 - 9 pm

(Please Call Temple to Confirm the Timings /Tariff)

Sponsored by Patel Brothers

 


Sharannavratri Mahotsavam